.

Autoři

Jules Verne

26. května 2011 v 12:58 | Lady McFly
Jules Verne [žil vern] (* 8.2. 1828, Nantes) - (+24.3. 1905, Amiens)

• Francouzský spisovatel dobrodružné literatury.

• Jules Verne se narodil na ostrůvku Île Feydeau, ve městě Nantes jako první z pěti děti pařížského právníka Pierra Vernea. Roku 1839 se nechal najmout jako plavčík na loď do Indie, jeho rodiče to však zjistili a cestě zabránili. Roku 1847 odjel Jules Verne do Paříže studovat práva a po ukončení studia se živil jako obchodník s akciemi. Roku 1857 se oženil s Honorií Morelovou, se kterou měl syna Michela, který po jeho smrti dopsal některá jeho nedokončená díla. Hodně cestoval a některé zážitky z těchto cest zapracoval i do svých románů. Navštívil Anglii a Skotsko, vydal se do Skandinávie, roku 1867 do USA, dále byl např. v severní Africe, Nizozemsku, Německu a Dánsku. V roce 1888 byl zvolen radním města Amiens.

• Již v mládí se pokoušel Verne o literární činnost. Psal (bez většího ohlasu) básně, povédky, písně, libreta a divadelní hry. V roce 162 se však seznámil s nakladatelem Pierrem-Julesem Hetzelem, který vydal jeho dobrodružný román Pět neděl v balóně. Ten měl tak obrovský úspěch, že nakladatel nabídl Verneovi exkluzivní smlouvu na dvacet let, v níž se Verne zavázal napsat dva svazky ročně. Tato smlouva Vernea finančně zajistila a umožnila mu živit se pouze psaním. Roku 1864 uzavřel Hetzel a Verne druhý kontrakt na napsání dějin velkých zeměpisných objevů. Na tomto díle Verne spolupracoval s Gabrielem Marcelem. Jules Verne zemřel roku 1905. Jeho syn Michel se postaral o vydání jeho posledního originálního románu Zatopená Sahara.

J. K. Rowling

18. května 2011 v 17:25 | Lady McFly
Joanne Rowling (* 31.7. 1965, Yate), píšící pod jménem J. K. Rowling

• Britská spisovatelka, známá zejména díky řadě knih o Harrym Potterovi.

• Joanne Rowling se narodila ve Spojeném království v roce 1965. Navštěvovala Wyedeanskou střední školu, kde často svým přátelům vyprávěla příběhy. V roce 1990 podlehla její matka ve věku 45 let dlouhotrvajícímu boji s roztroušenou sklerózou. Jako vysokoškolské zaměření si na nátlak rodičů vybrala francouzštinu, což později označila za životní chybu. Po ročním pobytu v Paříži, který byl součástí jejích vysokoškolských studií, se vrátila do Anglie, kde pracovala hlavně pro Amnesty International. Nápad na příběh o kouzelnickém učni dostala během cesty vlakem z Manchesteru do Londýna. Na cílové zastávce měla již vymyšlenou většinu postav a základní děj prvního dílu série Harry Potter. Rowlingová se přestěhovala do Portugalska, aby zde vyučovala angličtinu. Zde se vdala za portugalského televizního reportéra Jorga Arantese. V roce 1993 se jim narodila dcera Jessica Rowlingová Arantesová. Manželství ale nevydrželo a Rowlingová se ještě před rozvodem v roce 1994 vrátila spolu se svojí dcerou do Edinburgu.
Nezaměstnaná Rowlingová dokončila v tomto skotském městě práce na prvním dílu, přičemž některé části psala po edinburských kavárnách. Koluje pověst o tom, že v kavárnách psala, aby se vyhnula svému nevytápěnému bytu. Ona sama to však popřela.

• Úřední jméno spisovatelky je Joanne Rowling(ová) nikoliv Joanne Kathleen Rowling(ová), jak se často uvádí. Vydavatelství Bloomsbury totiž při vydání prvního dílu Harryho Pottera chtělo, aby se křestní jméno autorky na obálkách objevilo jen jako dvě iniciály. Obávalo se totiž menšího prodeje úvodního dílu, pokud by bylo zřejmé, že jeho autorem je žena. Joanne se zkrátilo na J., a protože Rowlingová nemá žádné prostřední jméno, použila jako druhou iniciálu jméno po své babičce Kathleen. Na obálkách se tak objevilo J. K. Rowling. Sama si vždy křestním jménem nechávala říkat "Jo".

• Po obrovském úspěchu prvního dílu napsala Rowlingová 6 dalších pokračování a 3 doplňkové knihy, které byly vydány ve prospěch nadace Comic Relief. Prodej knihy udělal z Rowlingové multimilionářku, v roce 2001 si tak mohla koupit luxusní sídlo ve stylu 19. století u břehu řeky Tay ve Skotsku. V tom samém roce se zde vdala za Dr. Neila Murraye.
Série o Harry Potterovi má celkem 7 částí. Překladatel většiny částí, Pavel Medek, říká, že pokračování této série by nemělo smysl a že by to zbytečně roztahovalo celý příběh. Všech sedm knih již bylo v angličtině i v češtině vydáno.

Díla: • Harry Potter a Kámen mudrců, v originále jako Harry Potter and the Philosopher's Stone
• Harry Potter a Tajemná komnata, v originále jako Harry Potter and the Chamber of Secrets
• Harry Potter a Vězeň z Azkabanu, v originále jako Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
• Harry Potter a Ohnivý pohár, v originále jako Harry Potter and the Goblet of Fire
• Harry Potter a Pénixův řád, v originále jako Harry Potter and the Order of the Phoenix
• Harry Potter a Princ dvojí krve, v originále jako Harry Potter and the Half-Blood Prince
• Harry Potter a Relikvie smrti, v originále jako Harry Potter and the Deathly Hallows

Jane Austen

5. května 2011 v 19:52 | Lady McFly
.
Jane Austen [Džejn Óstyn] (*16.12. 1775, Steventon) - (+18.7 1817, Winchester)

• Anglická spisovatelka, představitelka tzv. rodinného románu

• Narodila se v početné rodině reverenda George Austena a jeho ženy Cassandry. Pocházela z osmi sourozenců, sama byla druhou nejmladší. Měla šest bratrů a starší sestru Cassandru, která, jak svědčí stovka zachovaných dopisů, jí byla z celé rodiny nejbližší. Cassandra také namalovala její jediný doložený portrét. Od roku 1783 začalo období jejího vzdělávání. Nejdříve krátce v Oxfordu a později v Southamptonu. V letech 1785 - 1786 se vzdělávala v dívčí internátní škole v Readingu. Získala tedy vzdělání kvalitnější než ostatní dívky v její době. Poté co byla uvedena do společnosti, vedla až do své smrti život, který se skládal z obvyklých zábav její společenské vrstvy (zábav, které jsou do detailů popsány v jejich dílech): plesy, návštěvy známých a příbuzných, čas od času i návštěva Londýna. Jednou z mála "událostí" v jejím jinak klidném životě, se stalo milostné zklamání v podobě z její strany zrušeného zasnoubení s jistým mladým mužem jménem Harris Bigg-Wither. V lásce neměla štěstí a stejně jako její starší sestra zůstala neprovdána.

• V roce 1801 se rodina přestěhovala do západoanglického lázeňského města Bath (toto prostředí se jí stalo inspirací pro mnohá díla). Po smrti svého otce v roce 1805 Jane, Cassandra a jejich matka žily s Frankem a jeho rodinou, a to až do roku 1809, kdy se znovu přestěhovaly, tentokrát do Chawtonu. Zde je jejich další bratr Edward usídlil v nedalekém domě (dnes zde existuje Muzeum Jane Austenové). V této době již byla etablována jako spisovatelka, pokud se to tak dá říct, protože její díla vycházela anonymně (až po její smrti bratr Henry přiznal veřejně její autorství). Problémem se ukázalo být chatrné zdraví. Dnes převládá domněnka, že snad trpěla Addisonovou chorobou. Snaha vyléčit se ji vedla do Winchesteru, ale postup nemoci byl tak rychlý, že zemřela během dvou měsíců. Pochována je v místní katedrále.

Díla:Rozum a Cit, (Sense and Sensibility), 1795-1799, vyd. 1811
• Pýcha a Předsudek (Pride and Prejudice), 1796-1797, vyd. 1813
• Northangerské opatství (Northanger Abbey), 1818
• Mansfieldský park (Mansfield Park) 1814
• Anna Elliotová (Persuasion), 1818
• Emma (Emma), 1815
• Henry and Eliza
• The Three Sisters
• Dějiny Anglie, (The History of England)
• Catharine, or the Bower
• Krásná Kasandra, (The Beautiful Cassandra), 1790
• Love and Friendship, česky pod názvem Úskalí lásky 2010

Emily Jane Bronte

3. května 2011 v 17:09 | Lady McFly
.
Emily Jane Bronte (*30.7. 1918, Thornton) - (+19.12. 1848, Haworth)

• Britská spisovatelka, která publikovala pod mužským pseudonymem Ellis Bell.

• Narodila se v Thorntonu jako čtvrté dítě. Když bylo Emily šest let, rodina přesídlila na faru v Haworthu, kde její otec začal působit jako vikář. Patrick Bronte pocházel z chudé irské rolnické rodiny. Matka Maria Branwell naopak pocházela ze zámožné rodiny, která bydlela v jihozápadní části Anglie. Za necelých osm let Maria porodila šest dětí. Ovšem zemřela velmi mladá a její místo v rodině zaujala Mariina sestra, pro děti tetička Branwellová.
- Silně věřící teta dívky vedla k tomu, aby se staly řádnými křesťankami a vzornými ženami. Děti nevyrůstaly v láskyplném prostředí, jakékoliv projevy náklonnosti ze strany tety a otce jim byly cizí. Emily proto spolu se svými sestrami Charlotte a Anne i s bratrem Patrickem vymýšleli fiktivní země (Angria, Gondal, Gaaldine, Oceania), které se později objevují i v jejich příbězích.

• V době, kdy bylo nejstarší dceři deset let, se otec rozhodl, že dětem dopřeje vzdělání. Vybral penzionát v Yorkshiru, určený pro nemajetné pastorské dcery. Postupně do něj byly odvedeny všechny děti kromě nejmladší Anne a Patricka. V internátní škole panoval velmi tvrdý režim. Mary a Elizabeth zde zemřely na tuberkulózu a domů se tak vrátily pouze Emily s Charlotte. Utrpení, které sestry v penzionátu prožívaly, Charlotte později vylíčila ve svém románu Jana Eyrová.
Poté žila, stejně jako její sestry, střídavě doma nebo v laciných internátech. Roku 1842 začala pracovat jako vychovatelka v Miss Patchett's Ladies Academy (ústav pro vzdělávání mladých dam) v Law Hill Hall. Téhož roku odcestovala Emily do Bruselu, kde se učila v penzionátní škole manželů Hegerových. Po smrti tety Branwellové zdědily dívky malé dědictví, které použily k založení vlastní školy. Realizace tohoto plánu však nedopadla podle představ, škola neměla jediného žáka.

• Roku 1846 vydaly sestry společné dílo, sbírku básní. Na její žádost si zvolily pseudonymy skrývající jejich pohlaví. Emily si nepřála zveřejnit své jméno, aby se vyhnula předsudkům, které by v polovině 19. století ženské autorky vyvolaly. V pseudonymech zachovaly jen své iniciály - Ellis (Emily), Acton (Anne) a Currer (Charlotte) Bellovi. Básně se však nesetkaly s úspěchem, a proto se sestry rozhodly pro odlišný žánr. Tak vznikla románová díla Na Větrné hůrce (Emily Brontëová), Agnés Grey (Anne Brontëová) a Profesor (Charlotte Brontëová).
Celý život měly sestry zdraví oslabené pobytem ve škole i drsným podnebím doma. Emily zemřela krátce po smrti svého bratra, když nastydla na jeho pohřbu. Dva roky po její smrti vydala sestra Charlotte knihu Na Větrné hůrce znovu jako samostatný román pod jejím skutečným jménem. Teprve v této době bylo její dílo objeveno a doceněno.

Díla: Na větrné hůrce

Božena Němcová

30. dubna 2011 v 12:48 | Lady McFly
.
• Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová (*4.2.1820, Vídeň) - (+21.1.1862, Praha)

• Česká spisovatelka, zakladatelka novodobé české prózy.

• Němcová se narodila jako Barbora Novotná (později Barbora Panklová) ve Vídni, vyrůstala v rodině Panklových v Ratibořicích u České Skalice. Výrazně ji ovlivnila rodinná výchova babičky - prosté venkovské ženy. Jako sedmnáctiletá byla provdána za finančního úředníka Josefa Němce, který byl často služebně překládán. Spolu s ním a čtyřmi dětmi pobývala na spoustě místech, mezi které patří i Praha. Manželství Josefa a Boženy Němcových však příliš šťastné nebylo, zejména kvůli hrubé a panovačné povaze J. Němce.

• Když byl Němcové manžel přeložen po obvinění ze spiknutí do Uher, odstěhovala se i s dětmi do Prahy, kde opět navázala styly s vlasteneckými spisovateli. Tímto krokem sice vyřešila nesoulad v manželství, ale žila v bídě. Svého manžela nicméně několikrát v Uhrách navštívila. V roce 1853 zemřel její nejstarší syn Hynek a tato událost měla velký vliv na její chatrné zdraví. V roce 1861 se Němcová definitivně rozešla s manželem a odcestovala do Litomyšle redigovat své spisy, ale to se jí už nepovedlo. Koncem listopadu ji z Litomyšle do Prahy odvezl její manžel. Vánoce strávila se svými dětmi, o necelý měsíc později však zemřela. Je pochována v Praze na vyšehradském hřbitově.

William Shakespeare

25. dubna 2011 v 19:06 | Lady McFly
.
William Shakespeare [Wilijem Šejkspýr] (* 26.4. 1564. Stratford nad Avonou) - (+23.4. 1616, Stratford nad Avonou)

• Významný anglický básník a dramatik.

• William Shakespeare byl synem Johna Shakespeara, úspěšného rukavičkáře a později i radního, pocházejícího ze Snitterfieldu, a Mary Ardenové, dcery bohatého velkostatkáře. Shakespeare se narodil ve Stratfordu nad Avonou a byl pokřtěn 26. dubna 1564. Za jeho datum narození je většinou považován 23. duben. Toto datum zřejmě není pravdivé, bývá připisováno vědci z 18. století, který pravděpodobně udělal chybu. Narodil se jako třetí dítě z osmi a byl nejstarší syn, který přežil do dospělosti. Vystudoval ve svém rodném městě gymnázium (King Edward VI Grammar School).

• V 18 letech se oženil s 26letou Anne Hathawayovou. Povolení k sňatku vydal církevní soud diecéze ve Worcesteru 27. listopadu 1582. Obřad byl pravděpodobně připraven ve spěchu, protože Worcesterský kancléř povolil, aby se ohlášky četly pouze jednou namísto třikrát, jak bylo zvykem. Důvodem mohlo být těhotenství Anne. Narodily se jim celkem 3 děti: Susanna a dvojčata Hamnet a Judith. Hamnet zemřel z neznámých příčin ve věku jedenácti let, což jistě poznamenalo Shakespearovu tvorbu.
Neví se, kdy přesně Shakespeare začal psát, ale dobové odkazy a záznamy vystoupení ukazují, že několik jeho her bylo na londýnské scéně od roku 1592. Po letech 1606-1607 psal Shakespeare méně her a žádná hra napsaná po roce 1613 mu není připisována. Poslední tři hry nenapsal sám. Spolupracoval pravděpodobně s Johnem Fletcherem. Na konci života se vrátil zpět do Stratfordu, kde také zemřel. O jeho soukromém životě se dochovalo málo informací a bylo vyřčeno mnoho spekulací o jeho sexualitě, náboženstvím, či skutečném autorství jeho her. I v dnešní době jsou jeho hry velmi oblíbené a jsou stále hrány po celém světě.

Lev Nikolajevič Tolstoj

24. dubna 2011 v 16:21 | Lady McFly
.
Lev Nikolajevič Tolstoj, rusky: Лев Николаевич Толстой (*9.9. 1828, Jasna Poljana) - (+20.11 1910, Astapov)

• Ruský spisovatel a filozof, představitel realismu.

• Jeden z nejslavnějších ruských spisovatelů Lev Nikolajevič Tolstoj se narodil v roce 1828 v Jasné Poljaně. Pocházel ze starého šlechtického rodu. Jeho rodiče však brzy zemřeli. Tolstoj se snažil vystudovat filologii a později i práva na kazaňské univerzitě, studium ale nedokončil. Snažil se vzdělávat se sám. Věnoval se hospodářství na svém statku v Jasné Polaně, to se mu ale nedařilo, a tak vstoupil do armády (1851-1856), kde bojoval v krymské válce.
Po jejím skončení odcestoval Tolstoj do Evropy a zanedlouho se znovu vrátil do rodného kraje. Zde se snažil zlepšit sociální situaci zdejších občanů. Dětem založil školu, psal učebnice. Zastával nenásilný styl vyučování, který přihlíží k individualitě dětí. Tolstoj se v roce 1862 oženil. Vzal si mladou dívku ze šlechtického rodu.Jejich povahy však byly velmi rozdílné, proto si vzájemně neporozuměli. Ke krizi v manželství přispěl Tolstoj svými častými nevěrami a psychickým týráním. Nutil ženu číst jeho deníky, byl impulzivní, panovačný, neschopný dokončit započaté projekty. Jeho duchovní vývoj se ubíral složitými cestami.

• Car ho pokládal za revolucionáře (kterým v žádném případě nebyl) a byl vyloučen z církve jako kacíř. Po neshodách s rodinou ji opouští a bez rozloučení odjíždí vlakem pryč. Na cestě se nachladil - dojel do Astapova, kde zemřel.
Zajímavostí je, že si Tolstoj dopisoval s T. G. Masarykem - oba vyznávali podobné životní postoje. Je samozřejmé, že Masaryk byl nucen z těchto postojů politickým životem slevit, Tolstoj se však nikdy nepokusil prosazovat své názory jinde než v literatuře a na svém statku.

• Základní Tolstého tezí bylo neprotivení se zlu násilím a celkové nenásilí. Tato myšlenka se prolíná celým jeho dílem a
výrazně ovlivnila některé pacifisty a odpírače vojenské služby, žijící na přelomu 19. a 20. století.
Z dalších názorů lze zdůraznit především tyto:
  1. Vše lze řešit po dobrém.
  2. Domníval se, že žena se má starat o rodinu a rodit děti, ne přemýšlet.
  3. Odmítal měšťanské konvence své doby
- Z těchto názorů vycházel jak ve svém životě, tak při psaní svých děl.
Význam L. N. Tolstého je, z hlediska nejen ruské literatury, obrovský, protože se jako jeden z prvních autorů pokusil ruskou literaturu přiblížit západní civilizaci, což se mu svým způsobem podařilo.

Charles Dickens

24. dubna 2011 v 13:41 | Lady McFly

Charles Dickens [Čárls Dykyns] (*7.2.1812, Portsmouth) - (+9.6.1870, Gadshill)

Anglický spisovatel.

• V dětství žil v bídě, jeho otec byl úředník, který se po přestěhování rodiny do Londýna dokonce ocitl ve vězení pro dlužníky. Dickens si musel sám vydělávat na živobytí. Jako desetiletý chlapec pracoval v továrně na leštidla na boty. Později, když zvládl těsnopis, pracoval jako písař. Od svých dvaceti let působil v listu Morning Chronicle. Svou literární dráhu zahájil roku 1833 drobnými časopiseckými črtami a povídkami, vydávanými pod pseudonymem Boz, v nichž zachycoval londýnské prostředí a postavy i z nižších společenských vrstev. Tyto jeho práce plné humoru a vtipu si čtenáři oblíbili natolik, že se rozhodl pustit se do větších prací. Když roku 1836 své črty vydal knižně, dostal od nakladatele objednávku na Kroniku Pickwickova klubu (The Posthumous Papers of the Pickwick Club). Bylo to jeho první rozsáhlé dílo a proslavilo jej. V témže roce se Dickens oženil s Catherine Hogarthovou, dcerou svého přítele George Hogartha, se kterou měl deset dětí. Z nuzných poměrů se Dickens díky své houževnatosti a vytrvalosti vypracoval na skutečnou hvězdu literárního nebe. Byl slavný nejen v Evropě ale i v USA, které navštívil roku 1841 a podruhé roku 1867. V Anglii i v USA pořádal turné, na kterých předčítal svá díla. Po návratu ze své druhé cesty do Ameriky se Dickens již necítil dobře. Ztrácel paměť a měl první příznaky mrtvice, na kterou roku 1870 zemřel

Giovanni Boccaccio

22. dubna 2011 v 16:52 | Lady McFly

Giovanni Boccaccio [Džovany Bokačo] (*16.7. 1313, Toskánsko) - (+21.12. 1375, Toskánsko)

• Italský renesanční básník a novelista. Zakladatel umělecké prózy.

• Již v mládí byl otcem poslán do Neapole za obchodem. Díky svému uměleckému nadání se ocitl na dvoře neapolského krále Roberta I. z Anjou, jehož sídlo bylo centrem raného humanismu a renesance. V této době se pro něj stala ideálem králova nemanželská dcera Marie Aquinská, kterou v roce 1342 opěvoval v díle Elegia di Madonna Fiammetta (Román Fiametta). Následovaly diplomatické mise v Avignonu a Římě.

• Slavný básník zemřel 21. prosince 1375 ve věku 62 let.



Daniel Defoe

22. dubna 2011 v 16:12 | Lady McFly
• Daniel Defoe [Dýfou] (rozený Daniel Foe) - (*1660, Londýn - +24.4. 1731, Londýn)

• Anglický spisovatel a novinář, představitel novoklasismu.

• Daniel Foe se narodil někdy okolo roku 1660 jako syn Jamese Foea a Alice Foe, jeho jméno však není zapsáno v matrice ani nikde jinde.Jeho otec byl londýnským obchodníkem, svíčkařem a členem Butchers' Company (řeznická společnost). Měl o rok starší sestru Elizabeth, v deseti letech mu zemřela matka. Na svůj prostý původ nebyl Daniel příliš hrdý a vyřešil to tím, že si ke svému jménu začal ke konci 90. let 17. století přidávat aristokraticky znějící "De", tuto opravenou podobu jména lze najít různě zapsanou (De Foe či Defoe, aj.). Později tvrdil, že je spřízněný s šlechtickým rodem De Beau Faux. Roku 1684 se oženil s Mary Tuffleyovou a měli spolu dva syny a pět dcer.

• Za své dílo The Shortest Way with the Dissenters (Nejkratší vypořádání s rozkolníky), vydané roku 1702, byl roku 1703 vězněn a propuštěn o pět měsíců později díky Robertu Hurleymu. V roce 1704 začal vydávat časopis The Review (Přehled), který byl vydáván nejdéle z jeho 27 periodik, až do roku 1713. Za ironický pamfelt navrhující řešení konfliktu mezi státní, anglitánskoucírkví a puritány byl odsouzen na pranýř, poté byl získán do státní služby. Jako tajný agent připravoval v roce 1707 sjednocení parlamentů Anglie a Skoska. Jeho nejslavnější román, ketrý nese název Robinsone Crusoe, byl vydán roku 1719. Daniel Defoe ve svých dílech rozvinul tradici španělských pikareskních románů a cestopisů a velmi dobře vystihl ekonomické myšlení jednotlivce v době začínajícího kapitalismu. Během svého života používal při psaní přinejmenším 198 různých pseudonymů. Mezi ně patřily např. Eye Witness, T.Taylor, Andrew Morton, Merchant (v překladu "kupec") nebo Heliostrapolis, secretary to the Emperor of the Moon.

 
 

Reklama